Erhvervsstatistik er statistik, som har til formål at belyse erhvervsstrukturen. I Danmark udarbejdes statistikken hovedsagelig af Danmarks Statistik, men også erhvervs- og brancheorganisationerne er delagtige. Der eksisterer internationale standarderhvervsgrupperinger, som dels afgrænser og definerer de enkelte erhverv og brancher, dels grupperer dem i en logisk rækkefølge. Inden for både FN og EU udføres et stort arbejde med at opbygge og koordinere internationale nomenklaturer, som kan danne basis for udarbejdelsen af erhvervsstatistikken. Hovedkriteriet for klassifikationerne er arbejdets art. FN's nomenklatur hedder International Standard Industrial Classification of all Economic Activities, ISIC. Den seneste version blev vedtaget i 1989. EU's nomenklatur, Nomenclature générale des activités économiques dans les Communautés européennes, NACE, tager udgangspunkt i ISIC, men er betydelig mere detaljeret og opdateres hyppigere.

Sektorienteret statestik

Erhvervsstatistikken omfatter generel og sektororienteret statistik. Den generelle statistik giver oplysninger om økonomiske forhold og beskæftigelse for alle erhvervsområder primært på basis af administrative registre. De væsentligste statistikker er momsstatistikken, der er baseret på virksomhedernes indberetninger til momsadministrationen. Statistikken giver oplysninger om antal virksomheder og omsætning fordelt på brancher. Arbejdssteds-, beskæftigelses- og lønsumsstatistikken baseres bl.a. på oplysningerne til Told- og Skattestyrelsen om udbetalt løn og indbetalte ATP-bidrag. Regnskabsstatistikken, herunder aktieselskabsstatistikken, udarbejdes på basis af oplysninger fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og bringer oplysninger om resultatposter og overskud samt om diverse balanceposter.

Den sektororienterede erhvervsstatistik udarbejdes primært på grundlag af oplysninger, der af Danmarks Statistik indhentes direkte fra virksomhederne, som er opført med visse identifikationsoplysninger i erhvervsregisteret. Statistikken er i vidt omfang baseret på stikprøver og belyser konjunkturudviklingen via månedlige og kvartalsvise opgørelser om bl.a. priser, produktion, arbejdskraft og omsætning samt om strukturen i erhvervene på basis af årlige indberetninger.

Læs mere i Den Store Danske

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig