ATP (Arbejdsmarkedets Tillægspension)

.

Artikelstart

ATP, Arbejdsmarkedets Tillægspension, obligatorisk pensionsordning, der omfatter alle lønmodtagere mellem 16 og 67 år på det danske arbejdsmarked.

ATP blev oprettet ved lov i 1964 som en selvstændig, selvejende institution og ledes af arbejdsmarkedets parter i forening.

ATP's formål er at udbetale lønmodtagerne en løbende tillægspension til folkepensionen, og udbetalingen kan tidligst ske fra lønmodtagerens 67. år. Derudover kan der i tilfælde af et ATP-medlems død udbetales ægtefælleydelse og børneydelser som engangsbeløb til de efterladte.

Pensionsordningen finansieres af bidrag fra lønmodtagere (1/3) og fra arbejdsgivere (2/3). Bidrag til ATP er i hovedsagen ens for alle lønmodtagere, og der indbetales også bidrag til ATP under fravær fra arbejdsmarkedet pga. arbejdsløshed, sygdom og barsel.

Bidraget er et fast kronebeløb, som alene varierer med omfanget af lønmodtagerens beskæftigelse. Tillægspensionens størrelse afhænger af de bidrag, som er indbetalt for den enkelte over et helt arbejdsliv, samt af forrentningen heraf. Se også arbejdsmarked.

ATP's hjemmeside

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig