Ellipsoide, (af ellipse og -ide), en lukket andengradsflade, som i et retvinklet koordinatsystem har ligningen , hvor a, b og c er ellipsoidens halve (hoved)akser. Ethvert plant snit i fladen er en ellipse, og ligesom ellipser kan ses som fladtrykte cirkler, kan ellipsoiden fremkomme ved fladtrykninger af en kugleflade med ligningen x2+y2+z2 = a2 i forholdene b/a og c/a i henholdsvis y-aksens og z-aksens retninger. Ellipsoidens rumfang er 4/3πabc.