Elektrisk leder, materiale, der kan lede elektrisk strøm. De fleste metaller er gode ledere, idet deres gitterstruktur indeholder frie elektroner, der kan transportere elektrisk ladning ved at bevæge sig forholdsvis langsomt gennem materialet. Ved vekselstrøm vil der være tale om en frem- og tilbagegående bevægelse af elektronerne. Elektronernes bevægelse hæmmes af "friktion", som giver anledning til den elektriske modstand (resistans). Det hyppigst anvendte ledermateriale er kobber, hvis ledningsevne kun overgås af sølv, der imidlertid er væsentlig dyrere. I forbindelse med luftledninger og jordkabler anvendes også aluminium, som på trods af dårligere ledningsevne kan konkurrere med kobber på grund af mindre vægt og lavere pris. Sølv anvendes i visse elektronikkomponenter.