Dyrehold, den, der besidder et dyr, er erstatningsansvarlig for skade, som dyret forvolder, efter dansk rets almindelige regler om erstatning uden for kontraktforhold, dvs. at besidderen pålægges ansvar i det omfang, han har handlet med forsæt eller med uagtsomhed. Der er imidlertid mulighed for at pålægge et videregående ansvar ifølge en række specialbestemmelser i Christians 5.s Danske Lov, Mark- og Vejfredsloven samt Hundeloven; disse bestemmelser pålægger i vidt omfang objektivt ansvar, dvs. ansvar, også hvor besidderen ikke har handlet hverken forsætligt eller uagtsomt. Erstatningsforpligtelser ifølge Hundelovens objektive ansvar dækkes af en lovpligtig ansvarsforsikring.