uagtsomhed

Artikelstart

Uagtsomhed, betingelse for strafansvar for overtrædelse af andre love end Straffeloven, fx Færdselsloven; straf for overtrædelse af Straffeloven kræver forsæt, medmindre uagtsomhed udtrykkeligt er gjort strafbart, fx uagtsomt drab. Straf forudsætter både en objektivt uforsvarlig handling og tilsidesættelse af den agtpågivenhed, der kræves på det pågældende område. Det er omstridt, i hvor høj grad der bør tages hensyn til den handlendes individuelle evner og forudsætninger. Oftest er uagtsomhed ubevidst, idet den, der foretog handlingen, ikke indså faren, men burde have gjort det. En bevidst uagtsomhed foreligger i de sjældne tilfælde, hvor den handlende indser faren, men tror at kunne undgå den. I fx told- og skattelovgivningen samt ved køb af stjålne koster straffes kun grov uagtsomhed og forsæt, men ikke simpel uagtsomhed. Uagtsomme overtrædelser straffes mildere end forsætlige, oftest kun med bøde.

Uagtsomt drab

Forvoldelse af døden ved uforsvarlig adfærd er strafbar, men straffen er som regel kun bøde eller kort frihedsstraf. Straf for uagtsomt drab forekommer i praksis oftest i færdselssager og sager om uforsvarlig omgang med skydevåben.

Erstatningsret

Ansvar kan pålægges en skadevolder, der har tilsidesat den agtpågivenhed, som kræves på det pågældende område, se culpa og erstatningsansvar.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig