objektivt ansvar (erstatningsansvar)

Objektivt ansvar er et erstatningsansvar for skader, som forvoldes, uden at skadevolderen har optrådt forsætligt eller uagtsomt. Med andre ord er der situationer, hvor man kan blive ansvarlig, selv om skaden sker ved et hændeligt uheld. Objektivt ansvar kræver som regel lovhjemmel og kombineres ofte med en pligt til at tegne ansvarsforsikring, fx for skader, som forvoldes af motorkøretøjer.

Objektivt ansvar er bl.a. lovfæstet i Produktansvarsloven, Jernbaneloven, Luftfartsloven, Lov om drift af nukleare anlæg, Søloven, Hundeloven, Færdselsloven og Lov om formidling af fast ejendom.

Domstolene har i visse tilfælde pålagt skadevoldere objektivt ansvar uden lovhjemmel, når skaden er indtrådt som følge af materialesvigt, fx skader, der er forvoldt af brud på fjernvarmerør, gasledninger mv. Se også erstatningsansvar.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig