Duopol, (af lat. duo 'to' og afledn. af gr. polan 'sælge'), situation med kun to sælgere på markedet for en bestemt vare. Hver af de to sælgere må i deres fastsættelse af optimal pris og mængde tage hensyn til forbrugernes efterspørgsel og konkurrentens adfærd. Cournot påviste i 1838 som den første, at duopol vil føre til systematisk overpris i forhold til en fuldkommen konkurrencesituation; overprisen vil dog være mindre end i en monopolsituation.