Dokumentation er en oplæsning under hovedforhandlingen i en retssag af det skriftlige materiale, som en part agter at støtte sin bevisførelse på. Oplæsningen er en følge af kravet om mundtlighed i retsplejen.