Mundtlighed er inden for retsplejen det princip, at alle indlæg i en retssag sker som frit mundtligt foredrag. Mundtlighed er det bærende princip i retsplejen i alle civiliserede stater, og det er foreskrevet i adskillige menneskerettighedskonventioner. Mundtlighed har nær sammenhæng med princippet om offentlighed i retsplejen, som også er et bærende princip: Det ville i vidt omfang være omsonst eller meget vanskeligt at gennemføre offentlighed, hvis der ikke var mundtlig retspleje. Endvidere antages det, at rettens afgørelser får større lødighed, hvis dommerne har lejlighed til at se og høre parter, tiltalte og vidner og danne sig et førstehåndsindtryk af forklaringerne. Dermed hænger mundtlighedsprincippet også tæt sammen med umiddelbarhedsprincippet, hvorefter vidner afgiver deres forklaring umiddelbart over for den dømmende ret.