hovedforhandling

Artikelstart

Hovedforhandling er den afsluttende del af en retssags behandling ved domstolene, hvorefter der afsiges dom; indtil 1.1.2007 benævnt domsforhandling.

Hovedforhandlingens forløb er i store træk det samme i såvel en civil sag som en straffesag. En hovedforhandling indledes som regel med, at parterne nedlægger deres påstande, dvs. redegør for deres krav mht. sagens resultat. I straffesager forelægger anklageren derefter sagen for retten ved at redegøre for sagens faktiske omstændigheder og ved at oplæse de af sagens dokumenter, som anklagemyndigheden ønsker at påberåbe sig, den såkaldte dokumentation. Tiltaltes forsvarer supplerer i fornødent omfang forelæggelsen og dokumentationen. Det samme finder sted i civile sager, blot er det her sagsøger eller sagsøgers advokat, der forelægger sagen, og sagsøgte eller sagsøgtes advokat, der supplerer.

Herefter foretages den direkte del af bevisførelsen i form af parts- og vidneforklaringer; hovedforhandlingen afsluttes med parternes procedure, hvori de redegør for deres opfattelse af sagen. Der kan herefter efter behov fremføres endnu et indlæg fra begge parters side. I straffesager har tiltalte derpå altid det sidste ord.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig