Didaktik handler om, hvad der skal undervises i, hvorfor der skal undervises, og hvordan der skal undervises. Didaktikken beskæftiger sig derfor både med læren om undervisningsmetoder og læren om undervisningens indhold.

Faktaboks

Etymologi
Ordet didaktik kommer af græsk didaktike (techne) 'undervisningskunst', afledt af didaskein 'lære, belære, undervise'.
Også kendt som

Undervisningskunst eller undervisningslære.

Definition af didaktik

Didaktikkens fokus er på undervisningens formål, indhold og på hvordan undervisningen tilrettelægges. Teorier om didaktik er forestillinger om og forståelser af, hvad det vil sige at undervise og være den, der skal lære elever noget.

Undervisningsbegrebet skal her forstås bredt som noget der foregår både når læreren taler, men også når læreren arrangerer undervisning på måder, som bringer eleverne på banen med deres viden, erfaringer og undersøgelser.

I didaktikken skelnes overordnet imellem fagdidaktik og almendidaktik. Denne skelnen angår niveauer for analyse og forståelse, idet der både er niveauer for forståelse, som angår fagene, men også niveauer for forståelse af mere almen pædagogisk art, der rækker ud over fagene.

Didaktiske modeller

Den didaktiske trekant

I en undervisningssituation skal man altid forholde sig til samspillet mellem lærer, stof (dvs. det der skal læres) og elev.

Den didaktiske trekant

En af de mest brugte modeller til at beskrive didaktikkens væsentligste aspekter er den didaktiske trekant. Afhængigt af tilrettelæggelsen og gennemførelsen af undervisningen betones de tre elementer forskelligt.

Den didaktiske trekant illustrerer, at man som lærer skal tænke tre dimensioner ind i sin undervisning, nemlig undervisningen som repræsentation, undervisningen som undersøgelse og undervisning som samspil. I undervisning som repræsentation er det læreren, der udpeget det, der skal læres. I undervisning som undersøgelse er der fokus på elevernes forholden sig til det, der skal læres. I undervisning som samspil er der fokus på roller og interaktionsformer lærer og elever imellem.

Den danske professor Frede V. Nielsen opstiller i sit hovedværk Almen musikdidaktik fire didaktiske grundpositioner, hvor der indkredses følgende overordnede kriterier for indholdsudvælgelse:

  • Basisfagsdidaktik
  • Etnodidaktik
  • Udfordringsdidaktik
  • Eksistensdidaktik.

Almendidaktik

I nogle sammenhænge bruges didaktikbegrebet som synonym for undervisningspædagogik. Når dette er tilfældet, er der tale om almendidaktik. Almendidaktik behandler de forhold, som en lærer må forholde sig til i planlægning og udførelse af undervisning. Nogle af de elementer er læringssyn, deltagerforudsætninger, faglig trivsel, gruppedynamikker og motivation.

Fagdidaktik

Fagdidaktik betegner den brug af diaktikbegrebet, som dækker over fagets indholdsspørgsmål. Det fagdidaktiske begreb dækker altså over en mere snæver betydning af didaktikken, som fokuserer på undervisningsperspektivet indenfor specifikke fag og deres særlige vidensdomæner og erkendelsesområder.

Udover didaktikkens indholdsspørgsmål er en lang række andre spørgsmål også omfattet af fagdidaktikken, blandt andet skrivedidaktik, metodedidaktik, interkulturel didaktik, materialedidaktik m.m.

Didaktikkens historie

Begrebet didaktik blev i en pædagogisk sammenhæng brugt første gang 1600-tallets pædagogiske reformbevægelser. Her præsenteres begrebet af Johann Amos Comenius i hans bog om undervisningens kunst, Didactica magna (udgivet i hans samlede didaktiske arbejder, Opera didactica omnia (1657).

Siden har ordet været en fast bestanddel i tysk og nordeuropæisk pædagogisk litteratur. I en anglesaksisk tradition bruges begrebet ofte synonymt med curriculum eller curriculumteori.

I en dansk sammenhæng står professoren Frede V. Nielsen som en central bidragsydere indenfor didaktisk teori og forskning.

Læs mere i Den Store Danske

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig