Udsnit af maleri af L.A. Ring. Foto fra Bruun-Rasmussen

didaktik

Artikelstart

Didaktik er den del af pædagogikken, der har til opgave at give en vejledning for undervisningen.

Faktaboks

Etymologi
Ordet didaktik kommer af græsk didaktike (techne) 'undervisningskunst', afledt af didaskein 'lære, belære, undervise'.

Undertiden begrænses didaktikken enten til læren om undervisningsmetoder eller til læren om dannelsens indhold, dens struktur og udvalg. I reglen sammenfattes indholds- og metodesiden dog, således at didaktikken omfatter overvejelser både over, hvad der skal læres (dannelsesteori, læreplanteori, fagplanteori), og over, hvordan der skal undervises og læres (metodelære).

Ifølge sit begrebsmæssige indhold kan undervisning karakteriseres ved en intention om at fremme en læren af noget hos nogen. Intentionen kommer til udtryk i målene for undervisningen. Af disse udspringer overvejelser over valg af indhold, dvs. af de kundskaber, den viden og de færdigheder, der i den givne situation skønnes at være af størst værdi.

Ønsket om at formidle indholdet, uden at det går ud over lysten til at lære mere, fører direkte over i valget af de metoder og arbejdsmønstre, der, forudsætningerne taget i betragtning, er de mest hensigtsmæssige. Derved bliver undervisningens mål, indhold og metoder didaktikkens grundkategorier; undertiden tilføjes kategorien medier. Som pædagogisk disciplin er didaktikken således karakteriseret ved samspillet mellem kategorierne og ved didaktiske retningers skiftende prioritering af disse under hensyn til de lærendes sociale og psykologiske forudsætninger.

I ren pædagogisk betydning anvendtes ordet didaktik først i forbindelse med 1600-t.s pædagogiske reformbevægelser, bl.a. i J.A. Comenius' Didactica magna (1628-32, Den store undervisningslære), udgivet i hans samlede didaktiske arbejder, Opera didactica omnia (1657). Siden har ordet været en fast bestanddel i tysk og nordeuropæisk pædagogisk litteratur. I dag ses didaktik også brugt synonymt med curriculum eller curriculumteori.

Se også pædagogik (pædagogikkens discipliner).

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig