Frede V. Nielsen, Frede Viggo Nielsen, 10.5.1942-21.3.2013, dansk musikforsker og dr.pæd., fra 1971 ansat på Danmarks Lærerhøjskole (senere Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) ved Aarhus Universitet), hvor han 1998-2012 var professor. Omfattende faglitterær produktion inden for musikvidenskab, musikpsykologi og musikpædagogik.