Det nationale kompromis, politisk kompromis, indgået med henblik på at sikre fortsat dansk medlemskab af EU, efter at danskerne havde stemt nej til Maastrichttraktaten. Kompromiset blev hovedsagelig udformet af Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre og SF og fik efterfølgende tilslutning fra VK-regeringen, CD og Kristeligt Folkeparti. Det indeholdt fire forbehold og udmøntedes i Edinburghafgørelsen, som blev vedtaget ved en folkeafstemning 18.5.1993.