En asteroide er en cyklisk kurve, der beskrives af et punkt på en cirkel, som ruller inden i en anden cirkel med fire gange så stor radius.