Arctan, (af lat. arcus 'bue, bueformet krumning' og tangens), den omvendte relation (flertydig funktion) til tangens. Der gælder derfor for alle x, at tan (arctan(x)) = x. Se også trigonometriske funktioner.