Antejustiniansk ret er en betegnelse for romerretten før fremkomsten af kejser Justinians store lovværk Corpus juris civilis (529-534). Som vigtige eksempler på antejustiniansk ret kan nævnes de Tolv Tavlers Lov fra 400-tallet f.v.t. samt den berømte lærebog Institutiones af juristen Gajus fra 100-tallet e.v.t.