Antejustiniansk ret, betegnelse for romerretten før fremkomsten af kejser Justinians store lovværk Corpus juris civilis (529-34). Som vigtige eksempler på antejustiniansk ret kan nævnes de Tolv Tavlers Lov fra 400-t. f.Kr. samt den berømte lærebog Institutiones af juristen Gajus fra 100-t. e.Kr.