Ante-, latinsk og internationalt første sammensætningsled, der på latin betyder 'foran, før'. Som forstavelse kan det bruges om et sted eller om tid. Betydningen 'stedet foran' ses fx i ante-pendium 'forhæng' og ante-mensale 'bordforside'. Betydningen 'tiden før' ses fx i nyere orddannelser som ante-justiniansk 'før Justinian' og antedatering 'datering før et bestemt tidspunkt'. I formen beslægtet med græsk anti-. Modsætningen udtrykkes i begge betydninger som regel ved post-.