Institutiones, romerretlig lærebog af Gajus fra ca. 160 e.Kr. og titel på første del af Justinians Corpus juris civilis, der bygger på Gajus' Institutiones. Betegnelsen institutiones anvendtes senere om juridiske begynderbøger i almindelighed, og med institutioneslitteratur sigtes til lærebøger især fra 1700-t., herunder danske lærebøger, som bygger på systematikken i Institutiones; heri inddeles retten i personret, tingsret, herunder obligationsret, samt proces.