Alkalinitet er et mål for vands indhold af basiske ioner, der kan neutraliseres af brintioner; hermed er det et udtryk for stødpudevirkningen over for syre, fx sur nedbør. Bruges i vandanalyse af fx grundvand, ferskvand og havvand.