Økologi

Økologi, læren om forholdene mellem de levende organismer og omgivelserne. Økologi som videnskab begyndte i 1800-t. I den sidste del af 1900-t. opstod der mange religiøse, filosofiske og politiske økologiske retninger. Nogle har bidraget til at formulere og praktisere en levevis, der udnytter og påvirker vore omgivelser mere skånsomt (se byøkologi og økologisk jordbrug). Hele artiklen

Ny artikel