Økologi er læren om forholdene mellem de levende organismer og omgivelserne. Økologi som videnskab begyndte i 1800-tallet. I den sidste del af 1900-tallet opstod der mange religiøse, filosofiske og politiske retninger, der tog udgangspunkt i økologien. Nogle har bidraget til at formulere og praktisere en levevis, der udnytter og påvirker vore omgivelser mere skånsomt (se byøkologi og økologisk jordbrug). Hele artiklen

Ny artikel