Sukkertoppen, bakketop i Højlund Skov lige vest for Mossø, hvor Gudenådalen fra syd møder den øst-vest-gående tunneldal med Mossø og Salten Langsø. Fra udkigspunktet på toppen (108 m.o.h.) kan man se dele af Gudenåens senglaciale terrasser 30-50 m.o.h. og skovklædte bakker ved Gammel Rye. Sukkertoppens moræne overlejrer en højtliggende tertiær bakke med kvartssand, der er pletvis blottet.