Mossø, langsø i en øst-vest-gående tunneldal i Det Midtjyske Søhøjland nær Skanderborg. Mossø er med sine 17 km2 Jyllands næststørste ferskvandssø (efter Stadil Fjord) og Danmarks fjerdestørste. Søen er ikke temperaturopdelt om sommeren, hvilket giver et højt iltindhold, også i bundvandet. Gudenåen løber gennem den vestligste del.

Faktaboks

Etymologi
Stednavnet kendes fra 1200-t. som Mosse, Mo sio, 1. led af gammeldansk *mo 'sandslette'.

Hele den nordvestlige søbred er lav og sumpet og er en del af den store, senglaciale Gudenå-smeltevandsdal. Sydbredden rejser sig stejlt fra ca. 20 m.o.h. til 70-100 m.o.h. i de store, tertiære og glaciale bakker med skove og agerland. Søbassinet øst for Odden ved Øm Kloster er meget uregelmæssigt og dødispræget med isolerede grunde på 5-10 m vand og med undersøiske skrænter ned til 15-22 m dybde. Det vestlige søbassin er mere jævnt og når ned i 4-6 m dybde. Søen er EF-fuglebeskyttelsesområde med et rigt fugleliv, bl.a. med kolonier af sorthalsede lappedykkere, og blev fredet 1977. Om sommeren ses en del fritidssejlads, specielt med kano, idet der dog er visse lukkede områder.

Mossø har den artsrigeste fiskebestand blandt danske søer med bl.a. søørred. Tidligere var den kendt for sit gode fiskeri efter fx sandart og for sit isfiskeri (kolpefiskeri).

Søen er forurenet med især fosfor fra bl.a. Skanderborgs spildevand, og sigtdybden er kun ca. 1 m. Tilførslen er imidlertid nedsat betydelig siden 1978 med udbygning af rensningsanlægget i Skanderborg, hvilket dog endnu ikke har givet mærkbar forbedring, da der stadig afgives fosfor, der er ophobet i bundens mudder; en øget indsats, der også inddrager landbruget, er sat i værk.

Omkring Mossø findes et net af naturstier, og der er mange kulturminder, bl.a. Øm Kloster og Klostermølle, ligesom et lille museum i Dørup fortæller om fiskeriet.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig