Studenterscenen, egl. Den Danske Studenterscene, amatørteater drevet af studerende ved Københavns Universitet; stiftet 1936 efter et par tilløb 1926 og 1929-32. Studenterscenen markerede sig fra begyndelsen i teaterbilledet ved sit repertoirevalg, som omfattede stilistisk interessante klassikere (Büchners Dantons Død, 1936), ny udenlandsk dramatik (Lagerkvists Manden, der fik Lov at leve sit Liv om, 1942) og revyer skrevet af frembrydende danske dramatikere. I 1950'erne og 1960'erne var Studenterscenen landets avantgardeteater med bl.a. en række opførelser af den absurde dramatik, som endog omfattede en verdenspremiere på skraldespandsscenen fra Becketts Slutspil (1957). Blandt de danske titler er der grund til at nævne Erik Knudsens og Finn Saverys samfundssatiriske revy Frihed - det bedste guld (1961). Studenterscenen gav udviklingsmuligheder for en række senere betydelige instruktører som Klaus Hoffmeyer, Carlo M. Pedersen, Palle Kjærulff-Schmidt, Palle Skibelund og Ib Thorup. I løbet af 1960'erne overhaledes den af de professionelle avantgardescener, og efter en sidste produktion (Dantons død, 1969) opløstes den. Se også studenterrevy. Den Danske Studenterscenes Arkiv, herunder skuespiltekster, programmer, udklip og korrespondence, befinder sig på Det Kongelige Bibliotek.