Finn Savery, f. 1933, dansk komponist og pianist, en af de første danske komponister, som helhjertet har udtrykt sig inden for flere genrer, bl.a. jazz og moderne kompositionsmusik. Han er uddannet ved Det Kgl. Danske Musikkonservatorium og har siden 1948 med mellemrum været aktiv som jazzudøver, især som pianist med egen trio. Han modtog omkring 1960 afgørende impulser fra såvel Pierre Boulez som Miles Davis og lod de to stilverdener mødes i oktetten Dualisme (1961). Samtidig begyndte han at komponere for teater, film og tv og opnåede kolossal succes med musikken til Frihed — det bedste guld (1961) og især Ernst Bruun Olsens musical Teenagerlove (1962). Siden begyndelsen af 1970'erne har hans musik været præget af stor enkelhed.