Slaget om England, kampen om luftherredømmet over England 1940-41. I sommeren 1940 planlagde og forberedte tyskerne en invasion i England. En af forudsætningerne var luftherredømme, og Hermann Göring gav derfor den 2. august Luftwaffe ordre til at ødelægge Royal Air Forces kampevne. Fra den 8. august satte Luftwaffe næsten 1500 fly ind daglig, fortrinsvis mod engelske flybaser og luftforsvarsinstallationer. Tyskerne nåede dog ikke det tilsigtede, dels fordi englænderne havde et effektivt varselssystem (radar), der gjorde det muligt at sætte de britiske jagerfly ind med meget stor virkning, dels fordi tyskerne fra midten af september, hvor RAF var næsten helt nedslidt, skiftede over til at bombe London og andre større byer (Blitzen). Denne terrorbombning, som skulle knække den britiske civilbefolknings kampvilje, fortsatte til foråret 1941. Gennem hele perioden voksede de tyske tab, og i sommeren 1941 blev invasionsplanerne endeligt skrinlagt.