Sabazios, frygisk guddom, kendt i Athen fra ca. 430 f.Kr., siden i hele Mellemøsten. Han synes i sit hjemland at have været gud for kornavl og beruselse i øl, undertiden identificeret med Zeus. I romersk tid fandtes privat mysteriekult for Sabazios, tilsyneladende også med forestillinger om liv efter døden. Kultens påståede ugentlige æde- og sexorgier ved nattetide omtales med væmmelse af de skriftlige kilder, der samtidig antyder en forbindelse med helleniserede jøders afholdelse af sabbatfest; om dette skyldes andet end lydligt sammenfald med ord som sabbat og Zebaot ('Hærskarers Herre'), er dog uvist.