Roskildepassionen er en dansksproget passion efter evangelisten Johannes, dateret til 1673. Musikken, der bygger på Johann Walters Johannespassion, er som i denne enstemmig til evangelieberetningen og enkeltpersonernes replikker, flerstemmig i turbaafsnittene. Navnet hentyder til, at passionen rimeligvis er blevet sunget i Roskilde Domkirke til omkring 1800.