Roe versus Wade-sagen, Roe mod Wade, amerikansk højesteretssag fra 1973, hvis afgørelse fastslog, at eksisterende forbud i delstaterne mod abort inden for de første tre måneder af et svangerskab var forfatningsstridige; dermed legaliseredes den fri abort i USA. Sagen var bl.a. rejst af en ugift kvinde fra Texas under pseudonymet Jane Roe, der ønskede at få foretaget en abort; i første omgang rejstes sagen mod den offentlige anklager Henry Wade. Dommen er senere blevet modificeret af Kongressen og ved flere domstolsafgørelser. Dommen gav næring til en stærk "Right to Life"-bevægelse omfattende bl.a. konservative kristne grupper, som har agiteret for et forfatningsmæssigt forbud mod fri abort, demonstreret mod abortklinikker og i enkelte tilfælde gennemført attentater mod abortlæger.