Prøvestenen, sømilitært batteri i København anlagt i 1713 i Øresund ud for Amager på en sænket flydedok af samme navn, opgivet 1767, men retableret 1802-28. Et nyt fort blev bygget af beton og granit i 1859 efter tegning af Ferdinand Meldahl. Det fungerede indtil 1922. Siden 1934 har Benzinøen Prøvestenen rummet et stadig udvidet, vandomkranset kompleks af tankanlæg til sikker omladning og opbevaring af olie og benzin.