Sikringsstyrken, den danske hærs ekstraordinære styrke under 1. Verdenskrig. I medfør af Hærloven af 1909 kunne der opstilles en sikringsstyrke som alternativ til en mobilisering. Den indkaldtes i august 1914, hvorved hærens samlede styrke nåede 58.000 mand. Hovedparten stationeredes på Sjælland ved Københavns befæstning. Styrken nedbragtes gradvis fra 1915 og ophævedes helt i 1919.