Peder Rosenstand-Goiske, 1752-1803, første danske teaterkritiker. Rosenstand-Goiske udsendte som ung jurastuderende 1771-73 tidsskriftet Den Dramatiske Journal med forbillede i G.E. Lessings Hamburgische Dramaturgie (1767-69) og baseret på en betydelig teoretisk indsigt. Hans mål var at skærpe kvalitetssansen hos publikum og kunstnere. Hans første anmeldelse, af syngespillet Tronfølgen i Sidon, udløste en veritabel teaterfejde. 1778-80 skrev han Kritiske Efterretninger om den Kongelige danske Skueplads (trykt 1839), en kyndig og detaljeret analyse af den kunstneriske praksis. Han fordrede rimelighed og "natur" i tekst, spil og scenografi, den usentimentale, virkelighedsnære komedie var hans foretrukne genre, og han så med skepsis på fx musikdrama og Shakespeare. 1780 blev han censor på Det Kgl. Teater, hvor han 1786-92 havde sæde i direktionen.