Den Dramatiske Journal, dansk teatertidsskrift, der udkom 39 gange fra oktober 1771 til april 1772 og 20 gange sæsonen efter fra oktober 1772 til maj 1773. Hvert nummer var på otte eller 16 sider og udsendtes anonymt, men den lille tryksag fik stor betydning, fordi manden bag, Peder Rosenstand-Goiske, her skabte en dansk teaterkritik, bygget på præcis analyse af hver enkelt opførelse på "Den Danske Skueplads" og funderet i en skarp karakteristik af skuespillernes præstationer.