Nordby Hede, 6 km2 stor strandvoldsslette på et drag mellem Nordsamsø og småbakkerne ved Stavns Fjord. Den består af grusede strandvolde, der når 3-4 m.o.h. og ligger parallelt med østkysten. Det meste af området er tilplantet, påbegyndt 1866, undtagen den 1 km2 store Østerhede. Bortset fra Mårup Skov i nord indgår Nordby Hede sammen med Stavns Fjord i en fredning fra 1981, i et EF-habitatområde og i et nationalt geologisk interesseområde.