Fastlandstid, periode fra slutningen af sidste istid og begyndelsen af Holocæn med lavt havniveau. Jylland var landfast med Skåne, og Østersøområdet vest for Møn var landjord. Øst for Møn opstod i periodens senere del Ancylussøen med afløb gennem Danaelv, der gik gennem Storebælt og ud i Kattegat. Maglemose-kulturen er knyttet til dette tidsafsnit, der afsluttedes omkring 6800 f.Kr., hvorefter strandlinjen på godt 500 år steg ca. 25 m og nåede et niveau omkring Storebælt som i dag.