Ancylussøen, ferskvandssø, som dækkede store dele af Østersøområdet 8400-6500 f.Kr. Søen havde først afløb gennem Svea älv i Midtsverige, siden gennem Danaelv syd om Lolland-Falster og op gennem Storebælt. Den har fået navn efter den lille ferskvandssnegl Ancylus fluviatilis, der levede i stort tal på bunden af søen. Se også Østersøen (udvikling).