Ludwig von Mises, 29.9.1881-10.10.1973, østrigsk økonom. Mises studerede under Eugen von Böhm-Bawerk og markerede sig allerede før 1. Verdenskrig som en af de fremmeste økonomer i den østrigske skole med værket Theorie des Geldes und der Umlaufsmittel (1912). I 1920 bidrog han afgørende til socialismens økonomiske teori, idet han i artiklen "Die Wirtschaftsrechnung im sozialistischen Gemeinwesen" argumenterede for, at uden priser, som er dannet på frie markeder, vil socialismen ikke kunne fordele resurserne rationelt. Efter at have taget ophold i USA under 2. Verdenskrig udgav Mises sit hovedværk Human Action: A Treatise on Economics (1949). En stor del af hans indsats i efterkrigsperioden ligger inden for økonomisk metodologi, hvor han raffinerer sit aprioristiske syn. De grundlæggende idéer i økonomisk teori, fx rationel handling, er givne og uimodsigelige snarere end vedtagne, et synspunkt, der er blevet meget diskuteret. Mises' doktriner fik en renæssance i 1970'erne i USA omkring økonomer som Murray Rothbard (1926-95) og Israel Kirzner.