Abba P. Lerner, Abba Ptatja Lerner, 28.10.1903-27.10.1982, russisk-amerikansk økonom. Han voksede op i England, hvor han efter beskæftigelse som lærer, typograf og trykkeriejer læste økonomi om aftenen ved London School of Economics. Efter ansættelse der 1935-37 blev han i 1937 professor i USA. Han er kendt for sine uortodokse bidrag, bl.a. Lerner-ækvivalensen, som indebærer, at forholdet mellem import- og eksportpriser i et land ikke påvirkes af, om der lægges afgift på importen eller på eksporten. I velfærdsteori indførte han bl.a. Lerner-indekset, som er et mål for den overpris, en virksomhed med helt eller delvist monopol kan tage i forhold til prisen under fuldkommen konkurrence. Lerner forenede en holdning som socialist med en stærk tiltro til markedsmekanismen og privat foretagsomhed; hans forslag til økonomisk politik brød med traditionelle metoder og søgte at udnytte frivillighed og incitamenter.