Oskar Lange, 27.7.1904-2.10.1965, polsk økonom. Lange var professor ved University of Chicago 1943-45 og ved universitetet i Warszawa 1955-65. 1946-47 var han polsk ambassadør i USA, 1946-49 FN-delegat, og senere var han medlem af det polske parlament og af statsrådet. Lange var livslangt politisk engageret i socialisme og havde samtidig et dybtgående kendskab til vestlige økonomiers funktionsmåde. Væsentligst for eftertiden er hans tanker om, hvordan socialistiske økonomier, baseret på fælleseje, kan organiseres, så de opnår den produktionseffektivitet, man kender fra kapitalismen. I en række klassiske arbejder fra 1930'erne viste han, hvordan planlæggerne i en socialistisk økonomi kan anvende et prissystem som administrativt instrument på en måde, der dels sikrer, at varerne produceres billigst muligt, dels at markederne kommer i ligevægt, således at borgernes frie forbrugs- og beskæftigelsesvalg garanteres. Lange har også leveret bidrag til keynesiansk teori.