Leon 3., ca. 685-741, byzantinsk kejser fra 717, grundlægger af det isauriske dynasti. Leon 3. tvang Theodosius 3. (d. efter 717) fra magten, iværksatte derpå en udfarende militær og administrativ genrejsning af Det Byzantinske Rige og bremsede arabernes fremtrængen, der var nået helt til Konstantinopel. Han støttede fra 726 ikonoklasternes kamp mod de hellige billeder.