Landbrugsraadet

Artikelstart

Landbrugsraadet er en central interesseorganisation for dansk landbrug, som blev dannet i 1919 af Landboforeningerne, Andelsudvalget og Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskab. Landbrugsraadet indgik i 2009 i erhvervsorganisationen Landbrug & Fødevarer.

Forud for dannelsen af Landbrugsraadet var gået to mislykkede forsøg på at danne et sådant råd: Landbrugsraadet af 30. August 1915 og Det Staaende Landbrugsudvalg fra 1917. Husmandsforeningerne gik først ind i Landbrugsraadet 1932 og blev til 1939 under indtryk af 1930'ernes krise, men holdt sig derefter atter udenfor til 1976, da landbrugets vigende betydning motiverede et tættere samarbejde.

Landbrugsraadet stod svagt i 1920'erne, fordi dets stifter og første præsident, Thomas Madsen-Mygdal, nu styrede landbruget som landbrugsminister i 1920-1924 og i 1926-1929, og de tre baggrundsgrupper var heller ikke for villige til at afgive suverænitet til rådet.

Under krisen i 1930'erne øgedes rådets indflydelse. Det inddroges i administrationen af de mange støtteordninger til fordel for husdyrbruget, og dets nye leder, H. Hauch, som var præsident fra 1933 til 1950, brugte det som forum for sit tætte samarbejde med husmandsforeningernes ledere og den socialdemokratiske landbrugsminister Kristen Bording. Derved unddrog man oprørsbevægelsen Landbrugernes Sammenslutning enhver form for indflydelse både i 1930'erne og under besættelsen.

Efter 2. Verdenskrig svækkedes rådet rent erhvervspolitisk, især da H. Hauch blev landbrugsminister i regeringen Erik Eriksen og derved kom i åbent modsætningsforhold til De Danske Landboforeningers nye formand, Hans Pinstrup.

En ny krise opstod i 1950'ernes slutning, da de store andelsorganisationer i tæt samarbejde med landboforeningerne på Øerne og med husmandsforeningerne forsøgte at danne et konkurrerende toporgan, Landbrugets Afsætningsråd. Dets opgave skulle være at fremme afsætningen såvel nationalt som internationalt, da Landbrugsraadet angiveligt ikke havde været denne opgave voksen.

Landbrugsraadets redningsmand — og afsætningsrådets banemand — blev landboforeningernes nye formand, den jyske folketingsmand Anders Andersen, præsident fra 1960 til 1973, som derved cementerede den jyske indflydelse i dansk landbrug. Landboforeningerne fik herved afgørende indflydelse på Landbrugsraadets politik, og resultatet blev en markant profilering af det erhvervspolitiske.

Set i et længere perspektiv betød det imidlertid en svækkelse af landboforeningerne, fordi forhandlingernes centrum dermed blev forlagt til rådet. Da Anders Andersen i 1973 forlod organisationsarbejdet for at blive finansminister, blev den jyske dominans brudt i Landbrugsraadets ledelse, idet hans efterfølger blev en øbo, landboforeningernes nye formand, Arne Pilegaard Larsen (1912-1979).

Han var præsident fra 1973 til 1979, og han var om nogen samarbejdets mand og fik hurtigt husmandsforeningerne ind i rådet. Desuden fik han et nært samarbejde med den socialdemokratiske toppolitiker Per Hækkerup. Det fik positiv betydning for landbruget under 1970'ernes mange kriseforhandlinger, hvor rentedøden for mange landmænd stod som det store spøgelse.

Arne Pilegaard Larsen døde imidlertid i 1979, og det blev hans efterfølger, en ret ny mand i den jyske landboforeningsverden, H.O.A. Kjeldsen, som fik overdraget det utaknemmelige hverv at tale landbrugets sag i en industripolitisk tidsalder. Udgangspunktet for hans virksomhed var landboforeningerne, og det førte til mange skærmydsler med Landbrugsraadets andelsrepræsentanter.

Hans efterfølger, Peter Gæmelke, som blev valgt i 1995, repræsenterede en ny generation i et industrialiseret landbrug.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig