Christoffer 3. af Bayern

Christoffer 3. af Bayern.

.

Artikelstart

Christoffer 3. af Bayern, 26.2.(?)1416-5. (eller 6.)1.1448, konge af Danmark, Norge og Sverige, søn af hertug Johann af Pfalz-Neumarkt (d. 1443) og Catharina af Pommern (d. 1426), der var søster til Erik 7. af Pommern; gift 1445 med Dorothea af Brandenburg.

Christoffer blev tronkandidat for det danske og svenske rigsråd i striden med Erik 7. af Pommern og hans udvalgte arving, hertug Bugislav 9. I 1439 blev han rigsforstander og i april 1440 valgt til dansk konge. Christoffer 3. blev året efter konge i Sverige og 1442 i Norge, og unionen mellem rigerne var genetableret som en personalunion. Nytårsdag 1443 kronedes Christoffer 3. i Ribe som Danmarks riges ærkekonge (archirex).

I Sverige måtte Christoffer 3. forpligte sig til at godkende en kongeforsikring, som imødekom det svenske rigsråds konstitutionelle krav. En unionstraktat synes ikke at være udstedt; Christoffer 3. havde ikke interesse i en sammenkædning af unionstraktat og -håndfæstning.

Rigsrådet besad den reelle magt i rigerne, men Christoffer 3. styrkede sin position i slutningen af sin regeringstid. Kammermesterembedet var i størstedelen af hans regeringstid besat med bayerske råder. Kancelliet udbyggedes, og Christoffer 3. opretholdt hyppige kontakter til sit stamhertugdømme og til flere tyske fyrster. I 1440 forlenede kongen hertug Adolf 8. af Slesvig med hertugdømmet, og i 1446 involverede han sig i baltisk-livlandsk politik.

Forholdet mellem Christoffer 3. og de koncilieorienterede bisper var godt, og tiende- og klosterforordninger udstedtes 1443 i Danmark. Især Birgittinerordenen havde kongens støtte. I Sverige stadfæstede Christoffer 3. i 1442 en ny redaktion af landsloven, og landefredsforordninger kundgjordes i alle riger. Flere byprivilegier blev udstedt, men om initiativet var hans eget, lader sig ikke helt afklare. Christoffer 3. anerkendte 1441 og 1445 hansestædernes privilegier, men søgte at indskrænke deres rettigheder. I Norge var denne politik derimod fremtvunget af det norske rigsråd.

Opfattelsen af Christoffer 3. prægedes længe af den svenske Karlskrønikes stærkt tendentiøse skildring. Samtidige kilder viser, at det politisk-taktiske spil ikke var ham fremmed, og at han var sig sin stilling som unionskonge bevidst.

Christoffer 3. døde på Helsingborg Slot og blev begravet i Roskilde Domkirke.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig