Adolf 8., 1401-1459, hertug af Slesvig og greve af Holsten; søn af hertug Gerhard 2. og Elisabeth. Den schauenburgske greveslægt førte en sejrrig krig mod Erik af Pommern med det formål at gøre sin arveret til Slesvig gældende. Fra 1427 var Adolf 8. frontfigur, og ved freden i Vordingborg 1435 fik han overladt Slesvig og modtog 1440 forlening herpå. Han regerede herefter som eneste landsherre Slesvig og Holsten og fremmede landenes samhørighed og selvstændighed i forhold til Danmark. Tysk sprog og holstensk adel vandt i hans tid stærkt frem i Slesvig. Ved hans død uddøde den rendsborgske linje af den holstenske greveslægt, og Christian 1. af Danmark valgtes derpå til hertug af Slesvig og greve af Holsten.