Biblia pauperum er betegnelsen på en type opbyggelige bøger fra senmiddelalderen, der i billeder og korte tekster fra GT og NT lægger særlig vægt på sammenhængen mellem GT og NT. Oprindelig var sådanne bøger håndskrevne, men fra ca. 1450 blev de ofte fremstillet som bloktryk (se blokbog). Billeder herfra tjente i 1400- og 1500-t. i vidt omfang som forlæg for andre kunstneres værker, i Danmark således for en del af kirkernes kalkmalerier i denne periode. Til trods for navnet har Biblia pauperum ikke været beregnet for menigmand. Der er kun få eksemplarer bevaret til i dag.