Aquileia

Aquileia. Den såkaldte Ravvej, der var en vigtig handels- og kommunikationslinje mellem Nord- og Centraleuropa og Middelhavsområdet, endte i Aquileia. Ad flodvej havde byen adgang til Adriaterhavet og blev i antikken et vigtigt knudepunkt for handel. Fra byens havn kunne varer som fx jern fra den romerske provins Noricum, det nuværende Østrig, omlades til den billigere vandtransport; rav fra Østersøområdet blev ligeledes sendt videre fra Aquileia. Sydfra kunne varer som olie og keramik sejles til Aquileia, hvorfra de via et forgrenet vejnet blev fragtet nordpå. Betydelige rester af det antikke havneanlæg er bevaret. Flodhavnen er mudret til, men forankringspladser og trapper fra kajkanten til landgangsstedet kan endnu ses. Parallelt med kajanlægget findes fundamenter af magasinbygninger.

.

Aquileia er en by i det nordøstlige Italien. Byen blev anlagt af romerne som latinsk koloni i 181 f.v.t. for at beskytte den italiske halvø mod invasioner fra nord og øst. Den var strategisk velbeliggende ved en flod, der ca. 10 kilometer mod syd løb ud i Adriaterhavet. Aquileia havde en stor havn og var endestation for den vigtige handelsvej fra Østersøen til Middelhavet. Dermed blev den et knudepunkt for handelen mellem Nord- og Sydeuropa. Byen blev som følge heraf meget velstående og blev efterhånden en af Romerrigets største byer. Den blev udsat for belejringer af germanerne og ofte inddraget af kejserne i deres indbyrdes stridigheder. Byen blev ødelagt af Attila i 452 og overvandt det aldrig, idet de fleste indbyggere valgte at slå sig ned i den nærliggende by Grado.

Aquileia var allerede fra begyndelsen af 300-tallet bispesæde og fik snart øverste myndighed over hele det nordøstlige Italien med tilgrænsende Alpeområder. Igennem hele middelalderen forsøgte Aquileia, bl.a. i kamp med Grado, at bibeholde denne position, og først i 1751 blev byen frataget sin patriarkværdighed. Under den middelalderlige domkirke fra 1000-tallet findes mosaikker fra den tidligste kendte kirke, der stammer fra 300-tallet.

Af de mange velbevarede levn fra romersk tid bør især havneanlægget nævnes. Havnen har været i brug siden kejser Augustus. Af det østliggende kajanlæg er næsten intet bevaret; den vestliggende kaj består af et fortov belagt med kalksten, og bag dette lå en række magasinbygninger, hvis fundamenter står tilbage. Oprindelig har magasinerne målt i alt 180 meter. Havneanlægget har været omgivet af et murværk, der sandsynligvis blev rejst omkring 238 e.v.t. I Aquileia findes desuden et velbevaret forum samt flere eksempler på privat byggeri.

Det arkæologiske område samt den middelalderlige domkirke er optaget på UNESCOs Verdensarvsliste.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig