Comitium, (lat. 'forsamlingsplads'), det sted, hvor de romerske folkeforsamlinger mødtes enten som comitia eller som contio. Centurieforsamlingen mødtes altid på Marsmarken uden for selve Rom, mens de øvrige forsamlinger oprindelig fandt sted på en særlig indrettet plads nord for Forum. Der er i mange romerske byer betydelige rester af det lokale comitium.