Anna af Brandenburg, 1487-1514, hertuginde af Slesvig-Holsten-Gottorp, 1502 gift med hertug Frederik, den senere kong Frederik 1. af Danmark. Hun fødte sønnen Christian (3.), men døde før Frederiks tronbestigelse.