Amaterasu, (japansk 'guden, der oplyser himlen'), den japanske solgudinde, den centrale guddom i shinto, der navnlig bliver dyrket i Ise, hvor hendes hovedhelligdom Naiku ligger. Hun giver frugtbarhed, især til risdyrkningen og landbruget. Ifølge mytologien, som kendes fra blandt andet det ældste japanske historieværk Kojiki fra 712, nedstammer det japanske kejserhus fra Amaterasu gennem hendes sønnesøn Ninigi.