Akselsønnerne, rigsråd og lensmand Aksel Pedersen Thotts (d. før 1447) syv sønner, der alle kom til at præge svensk og dansk politik i 1400-t. Akselsønnerne havde omfattende godsbesiddelser i begge lande. Se Erik Akselsen Thott, Filip Akselsen Thott, Iver Akselsen Thott, Laurens Akselsen Thott, Oluf Akselsen Thott, Peder Akselsen Thott og Aage Akselsen Thott.