Laurens Akselsen Thott var en dansk, senere svensk rigsråd. Han var en af Akselsønnerne. Han brød som sine brødre med den danske konge efter 1466 og tog ophold i Sverige, hvor han blev indehaver af finske len.